Seba KMT

 Od 2012 roku częścią firmy Megger zostaje firma SebaKMT z Siedzibą w Baunach w Niemczech. SebaKMT  jest światowym liderem jako producent przyrządów, urządzeń oraz zaawansowanych systemów pomiarowych  służących do diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń w sieciach energetycznych, telekomunikacyjnych, a także do lokalizacji wycieków wody oraz do lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Więcej informacji o technologiach i produktach firmy SebaKMT znajdą Państwo na www.sebakmt.com/pl/

Systemy i urządzenia pomiarowe firmy SebaKMT:
Systemy do lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych
– Urządzenia do wykonywania prób napięciowych napięciem  DC / AC / VLF
– Systemy diagnostyki kabli SN i WN
– Urządzenia do identyfikacji kabli i faz
– Kompletnie wyposażone wozy pomiarowe
– Lokalizatory infrastruktury podziemnej
– Analizatory jakości zasilania
– Testery kabli telekomunikacyjnych
– Urządzenia do lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych
– Kamery inspekcyjne do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

SEBA_logo