Nowość! TDR2050

Reflektometr TDR2050 – nowy wymiar w lokalizacji uszkodzeń kabli!

TDR2050 to dwukanałowy reflektometr, przeznaczony do lokalizacji uszkodzeń we wszystkich typach kabli. Maksymalny zasięg pomiaru do 20 km. Wyposażony jest w duży kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości typu WVGA (800×480).tdr2050 reflektometr dwukanałowy Megger Jest pierwszym urządzeniem w swojej klasie posiadającym wbudowane zabezpieczenie wejścia spełniające wymagania kategorii pomiarowej CAT IV 600 V pozwalające na podłączenie miernika do linii niskiego napięcia pod napięciem.

Innowacyjne funkcje.
Funkcja Step TDR – polega na tym, że zamiast krótkich impulsów sondujących instrument wysyła w sposób ciągły sygnał mający kształt powtarzalnych impulsów prostokątnych o szybkim czasie narastania i stosunkowo długim czasie trwania. W miejscu każdego pojedynczego uszkodzenia powodującego zmianę impedancji falowej toru amplituda impulsu zmienia się skokowo w górę lub w dół, w zależności od kierunku zmiany impedancji. Obraz reflektometryczny nie zawiera wielokrotnych odbić i pozwala na identyfikację nieciągłości impedancji w bardzo bliskiej odległości od reflektometru, najczęściej niemożliwych do wykrycia standardowym reflektometrem impulsowym.

Funkcja automatycznie regulowanego wzmocnienia zależnie od odległości (DDG) – zastosowane tej funkcji kompensuje tłumienność badanego toru kablowego poprzez stopniowe zwiększanie wzmocnienia odbitego sygnału w zależności od odległości rejestrowanego zaburzenia od reflektometru. W ten sposób prezentowane na reflektogramie obrazy zaburzeń tej samej wartości są podobne pod względem amplitudy niezależnie od umiejscowienia na przebiegu reflektometrycznym.

Funkcja AutoFind umożliwia szybką lokalizację wyraźnych uszkodzeń kabla. Pierwsze naciśnięcie przycisku AutoFind rozpoczyna samoczynną lokalizację miejsca uszkodzenie kabla, automatycznie dostosowując parametry pomiarowe i ustawiając kursor pomiarowy w miejscu pierwszego uszkodzenia o największej nieciągłości impedancji falowej. Kolejne naciśnięcia przycisku AutoFind lokalizują następne uszkodzenia na tym kablu.

Funkcję automatycznej identyfikacji końca badanego kabla (FindEnd) – przydatna wtedy, gdy konieczne jest szybkie zmierzenie odległości do końca kabla albo długości kabla. Użytkownicy preferujący ręczną kontrolę pomiaru nie muszą korzystać z funkcji FindEnd i zawsze mogą manualnie doprecyzować pozycję kursora na wybranym elemencie przebiegu reflektometrycznego.
TDR2000-seria Karta katalogowa (PL)  video

Kontakt: seba.pl@megger.com