Nowość! System TDM 45

Nowość! System TDM 45 do prób napięciowych zgodnych z polskimi normami PN-HD 620/621 wraz z diagnostyką WNZ + Tangens delta

Co wyróżnia systemy TDM 45?

 • Próby napięciowe, diagnostyka i badanie powłok izolacyjnych kabli w jednym urządzeniu
 • Próby napięciem wolnozmiennym VLF 0,1 Hz długich i krótkich kabli zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zakładów energetycznych
 • Wbudowany pomiar współczynnika tangens delta z automatyczną interpretacją wyników
 • Diagnostyka WNZ z zastosowaniem napięcia wolnozmiennego sinus VLF 0,1 Hz, napięcia oscylacyjnego tłumionego DAC i napięcia prostokątnego VLF ze zmianą polaryzacji w kształcie zbocza sinusoidy 50 Hz z automatyczną interpretacją i obróbką danych
 • 4 różne konfiguracje systemu TDM 45 dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta (każda konfiguracja daje możliwość rozbudowy)
  • Set 1 : Próby VLF Sin + Tg delta
  • Set 2 : Próby VLF Sin + WNZ + Tg delta
  • Set 3 : Próby VLF Sin/CR +Tg delta
  • Set 4 : Próby VLF Sin/CR + WNZ + Tg delta
 • Możliwość zabudowy na pojazdach

Dowiedź się więcej i pobierz broszurę TDM 45 broszura PL_poglad 2016